Cítíte často nepříjemný zápach vycházející z kanalizace? Míváte často problémy s ucpanými odpady a neznáte důvod? Objevují se na zdech tzv. vlhké mapy a Vy máte podezření, že prosakuje kanalizační vedení? Řešení všech těchto uvedených situací a problémů je jednoduché – stačí obrátit se na naši společnost. S kanalizací máme mnohaleté zkušenosti a dobře víme, jak se začínající závada na kanalizaci nebo odpadu projevuje. Závadám také dokážeme efektivně a účinně předcházet.

Typy nabízených oprav

Pokud už bohužel k závadě na kanalizaci nebo odpadu došlo, pak pro Vás může naše společnost navrhnout vhodné řešení odstranění závady. Opravy již dnes mohou probíhat velmi sofistikovaným způsobem – kanalizace může být totiž opravena i bezvýkopově, tedy rychleji a s mnohem nižšími náklady v porovnání s klasickou výkopovou opravou.