Jestliže maringotky cirkusáků, světských a třeba i etnických menšin byly prvními vlaštovkami, pak k opravdovému rozvoji fenoménu, zvaného mobilní domy došlo v Americe a jeho původcem byla – jak jinak – neuvěřitelná bída a nedostatek práce v dobách Velké krize po pádu newyorské burzy. Období třicátých let byl zlatý věk amerického kapitalismu. Tak levná pracovní síla snad ještě v dějinách lidstva od příchodu průmyslové revoluce nebyla. S tím navíc souvisela obrovská migrace nezaměstnaných za prací i na tisícikilometrové vzdálenosti.

Kam s nimi?

Jenže kdy dorazily hordy hladových proletářů do míst, kde byla práce, zpravidla tam pro ně nebylo dostupné ubytování. A tak asi vznikl první nápad – žít sice jako cikáni v pojízdných obydlích, ale tato si poněkud „vylepšit“ aby splňovala alespoň základní standardy důstojného lidského života.